DAKAR 2011
Del 01 al 16 de gener del 2011
DESPRÉS DE 7 DAKARS, EL PRIMER DAKAR
1er. DAKAR CONSCIENT
Planeta Terra

La pròpia evolució en valors de l'Albert Bosch li impedien poder tornar a aquesta cursa sense posar de manifest la pròpia contradicció (d'ell mateix i de la prova), i la consciència de que és un esdeveniment amb un impacte important tant a les comunitats per on transcorre, com pel medi ambient de la zona.  Per això dedicarà aquesta edició a fer tot un seguit d'accions que hauran de servir com a pla pilot i exemple del moviment "RACING 4 CHANGE", que es presentarà el mes de març a Barcelona, i que pretén promoure actituds responsables, compromeses i actives a partir del món de l'Esport.

Reconeixent que la organització del Dakar sempre ha fet una gran tasca a nivell social en les comunitats per ho ha passat la carrera, especialment a l'Àfrica, i això tant a nivell d'ajudes com de promoció d'una indústria al voltat de les curses i el turisme actiu per aquelles regions; està clar que aquesta prova té en el seu impacte medi ambiental un dels seus principals punts febles.  En aquesta línia i per a que serveixi com a aportació i debat per a millorar encara més la cursa en el futur, a la vegada que serveixi d'exemple de cap a on han d'enfocar-se els grans esdeveniments esportius, les accions concretes que formaran part del Dakar 2011 de l'Albert Bosch, es centraran en 4 àrees:

- TECNOLOGIA: Participar amb un Buggy monoplaça suposa estar englobat en el grup dels cotxes més lleugers i menys impactants de tota la cursa. I això sense perdre gens d'emoció, i maximitzant l'aventura en aquesta prova.

- OPTIMITZACIÓ: Gestionar els propis recursos i materials, de cara a aconseguir fer el màxim    possible amb el mínim de consums. Es treballarà en diferents aspectes dels materials a utilitzar, i es farà un informe a l'acabar el Rally. Un exemple és que hem agafat el compromís de fer el Dakar amb l'objectiu d'utilitzar entre un 30 i un 40% menys de pneumàtics que la resta de pilots que formen part de la nostra mateixa escuderia.

- RECUPERACIÓ: Tot i que la pròpia organització ja aplica mesures per a que no quedin residus al campament i durant la prova, el nostre equip es compromet a que aquest fet estigui 100% complert. No volem que la nostra presència suposi cap deixalla abandonada al campament o durat el recorregut. Això es treballarà amb tot l'equip i amb els responsables específics de la logística.

- COMPENSACIÓ: Mesurarem les emissions de CO2 i les compensarem mitjançant la plantació d'arbres. Des que l'Albert Bosch surti de l'aeroport de Barcelona fins la seva tornada, es mesurarà amb detall tot el CO2 que s'ha emès com a conseqüència de la seva participació a la cursa d'enguany. La quota d'emissió serà compensada mitjançant diferents mesures que es proposaran posteriorment a la cursa, entre les que destaca la possibilitat de la plantació d'arbres a la zona del Sahel de Mali, doncs aquella és una zona doblement víctima de la situació actual: Per un costat pateix una desertització accelerada mentre no gaudeix de cap benefici del mon desenvolupat i industrialitzat; i per l'altre pateix una situació geopolítica tant complicada que no pot ni aprofitar el seu territori per acollir grans esdeveniments com el Dakar i altres de més petits i igualment útils al cap i a la fi.

L'objectiu és actuar com exemple i inspiració per a portar aquestes quatre àrees de treball progressivament a molts altres equips i, a poder ser, també a la pròpia organització del Dakar en un futur proper.

Per tots aquests motius, la participació d'Albert Bosch en el Dakar 2011 no és una simple prova més, sinó que suposa entrar en una aventura transversal que comporta no només una vessant de repte esportiu extrem, sinó també una vessant de repte en l'aplicació de valors a nivell personal, i amb la intenció de que arribin a abastar molts altres esportistes i organitzacions.

DAKAR 2011 Powered by: www.albertbosch.info